Dotacja na kapitał obrotowy

Spółka Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o. jest beneficjentem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy”, w ramach działania 3.4.Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt wspiera Spółkę w zakresie płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, jakie nastąpiły wskutek epidemii COVID-19 i ma na celu niedopuszczenie do zaprzestania działalności w okresie trzech miesięcy, na jaki została udzielona dotacja.

Wartość pomocy wynosi 37.488,00 zł.

Dotacja przyznana została przez instytucję pośredniczącą – Polską Agencję Rozwoju Regionalnego.