Ogłoszenia

 • Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na dzierżawę Schroniska PTTK „Samotnia” w Karpaczu

  Najkorzystniejsza oferta został złożona przez spółkę prawa handlowego funkcjonującą pod nazwą Wysoka II Sp. z o.o. z Zakopanego. Decyzja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez organy nadzorcze Spółki.

 • Postępowanie ofertowe na dzierżawę Schroniska PTTK „Samotnia” w Karpaczu

  Dotyczy: postępowania ofertowego w sprawie wyłonienia Dzierżawcy schroniska PTTK „Samotnia” w Karpaczu.

 • Nowy dzierżawca „Nad Małą Łomniczką”

  Nowy dzierżawca „Nad Małą Łomniczką Informujemy, iż od dnia 08.06.2020 dzierżawcą Schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu jest Pani Joanna Staniszewska.

 • Dotacja na kapitał obrotowy

  Spółka Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o. jest beneficjentem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy”, w ramach działania 3.4.Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 • Sporządzenie dokumentacji wyspowej

  Sporządzenie dokumentacji wyspowej instalacji zasilającej w energię elektryczną schronisko PTTK Na Śnieżniku w Międzygórzu

 • Ważne na szlaku

  Zasady korzystania ze znakowanych szlaków górskich położonych na terenach należących lub administrowanych przez Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp z o.o. w Jeleniej Górze. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie w górach w Art. 2 określa obszar górski w Sudetach jako Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe i Sudety Wschodnie, z wyłączeniem jednostek osadniczych…