O Firmie

Spółka Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. (SHiS PTTK Sp. z o.o.) z siedziba w Jeleniej Górze powołana została na czas nieokreślony aktem założycielskim z dnia 19 lutego 1993 roku w Warszawie. Rozpoczęła działalność 1 lipca 1993 roku. Wszystkie udziały w spółce należą do stowarzyszenia PTTK.
Zgodnie z zapisami statutowymi spółka zajmuje się administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami będącymi własnością Zarządu Głównego PTTK bądź majątkiem własnym.

W dniu 25 sierpnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o połączeniu spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. ze spółkami:

  • Szkoła Górska Przewodnictwa i Narciarstwa w Karpaczu,
  • „Foto – Pam” PTTK z siedzibą we Wrocławiu.

W nowym kształcie SHiS PTTK Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w styczniu 2001 roku.

Obecnie zarządza 23 obiektami w trzech województwach: dolnośląskim i opolskim.

Ponieważ firma jest własnością stowarzyszenia PTTK, funkcjonuje realizując jednocześnie założenia statutu PTTK o działalności w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty, i ochrony środowiska oraz realizowanie innych zadań mających na celu popularyzowanie aktywnych form wypoczynku.

DANE SPÓŁKI

KRS 0000130319, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS
NIP 611 – 000 – 27 – 53
REGON 230169904
Kapitał zakładowy: 1 383 300,00 PLN
Konto bankowe: PKO BP SA, nr 44 1020 2124 0000 8102 0149 6298

WŁADZE SPÓŁKI


Zarząd (jednoosobowy) – Grzegorz Błaszczyk

Rada Nadzorcza:

  1. Jacek Potocki
  2. Małgorzata Kaliszewska
  3. Krzysztof Kaszuba
  4. Krzysztof Tęcza
  5. Damian Czajkowski