Inwestycje w Schronisku PTTK „Samotnia” – Przekształcenie i Modernizacja zrealizowane przez Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK

Schronisko PTTK „Samotnia”, położone w malowniczym otoczeniu górskim, stanowi jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc dla miłośników górskich wędrówek. Przez lata, schronisko to przeszło szereg inwestycji mających na celu nie tylko poprawę komfortu gości, ale również zminimalizowanie wpływu obiektu na środowisko naturalne.

Wszelkie inwestycje realizowane były przez spółkę Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK. Od ponad 25 lat PTTK nie otrzymuje żadnego wsparcia ze środków publicznych (jedynie jakie w trudzie pozyskuje i to w niewystarczających ilościach to środki funduszy ekologicznych oraz w ostatnim czasie, dzięki własnej aktywności i zdolnościom finansowym do generowania wkładu własnego – środki unijne), osiągnięcie tego poziomu inwestycji i ochrony środowiska było możliwe tylko dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu spółki.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej – Do 2002 Roku

Kluczowym elementem tych przemian była inwestycja w wysokości 750 000 zł, która obejmowała zarówno modernizację biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków, jak i budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem ciśnieniowym. Ta kompleksowa modernizacja była niezbędna, biorąc pod uwagę, że schronisko znajduje się w obszarze chronionym, gdzie ochrona środowiska jest szczególnie ważna.

Poprzez te działania, Schronisko PTTK „Samotnia” znacząco zmniejszyło swój negatywny wpływ na otoczenie. Modernizacja oczyszczalni ścieków zapewniła, że działalność schroniska nie będzie miała szkodliwego wpływu na lokalny krajobraz i ekosystem. Z kolei nowy system kanalizacji sanitarnej zagwarantował efektywne i bezpieczne odprowadzanie ścieków, co jest kluczowe dla zachowania czystości i naturalności otaczającej przyrody.

Likwidacja Kolektora Ścieków – 2008 Rok

Kolejnym etapem była likwidacja starego, nieczynnego kolektora ścieków, na co przeznaczono 50 000 zł. Był to ważny krok w eliminowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska.

Kompleksowa Modernizacja – 2009 Rok

Rok 2009 stanowił ważny etap w procesie modernizacji Schroniska PTTK „Samotnia”, kiedy to podjęto zdecydowane kroki w celu zmniejszenia jego wpływu na delikatne środowisko Karkonoskiego Parku Narodowego. Kluczową inwestycją, na którą przeznaczono 1 320 000 zł, były działania mające na celu ekologiczną adaptację i modernizację obiektu.

Najważniejszymi elementami tego projektu były:

  • Wymiana pokrycia dachu.
  • Termomodernizacja przegród zewnętrznych: Modernizacja ta znacznie zwiększyła efektywność energetyczną schroniska, redukując straty ciepła i obniżając tym samym zużycie energii.
  • Wymiana stolarki okiennej: Nowe, bardziej energooszczędne okna pomogły dodatkowo zminimalizować utraty ciepła poprzez lepszą izolację termiczną.
  • Modernizacja kotłowni: Wprowadzenie nowych kotłów – biomasowego Viessman i elektrycznych – było kluczowe dla zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji.
  • Montaż instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (CWU): Ta innowacja pozwoliła na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszając zależność schroniska od konwencjonalnych źródeł energii.
  • Likwidacja starych zbiorników na olej opałowy z budową zadaszenia składu opału: Eliminacja tych elementów była ważna zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i ekologii.

Budowa Nowego Ujęcia Wody – 2011 Rok

W 2011 roku, za 120 000 zł, zbudowano nowe ujęcie wody wraz z rurociągiem i przepompownią. To istotne dla zapewnienia stałego dostępu do czystej wody zarówno dla gości, jak i pracowników schroniska.

Wymiana Złącza Kablowego SN – 2014 Rok

Ostatnią z ważniejszych inwestycji było wydanie 40 000 zł w 2014 roku na wymianę złącza kablowego SN, co było ważne dla bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Podsumowanie

Te strategiczne inwestycje nie tylko znacząco podniosły standardy schroniska „Samotnia”, ale przede wszystkim uwzględniły aspekt ekologiczny, który jest niezmiernie ważny w otoczeniu tak delikatnego ekosystemu, jakim jest Karkonoski Park Narodowy. Przekształcenia te dowodzą, że możliwe jest łączenie turystyki z troską o środowisko, co czyni „Samotnię” wzorem do naśladowania dla innych obiektów turystycznych.