Remont dachu Schroniska PTTK Andrzejówka

Andrzejowka

Zarząd Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1-Go Maja 86 58-500 Jelenia Góra ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego „Remont dachu Schroniska PTTK Andrzejówka”.

Termin składania ofert : 08.03.2024r. do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert 11.03.2024r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego. Postępowanie wymaga wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 zł sł : osiem tysięcy zł na konto zamawiającego nr 44 1020 2124 0000 8102 0149 6298 do dnia 08.03.2024r. do godz. 12.00

Informacje dla wykonawców

na stronie : www.pttk.jgora.pl,

mailowo: shs.krystian@op.pl

oraz telefonicznie: 509 478 544

Materiały do pobrania:

Wynik przetargu